Coachingpoint

ID Lifecoach, lederudvikling karrierecoaching og stresshåndtering
Naturcoaching

Naturcoaching

Naturen kræver ikke noget af os. Dette kan være en stor kontrast til den oplevelse vi har i hverdagen. Netop denne kontrast kan være en kæmpe styrke i arbejdet med hverdagens udfordringer. Her får du det hele på afstand og kan observere det på en anden måde.

Vi går eller finder et roligt sted hvor vi kan sidde og trygt tale sammen om de ting du har brug for at vende.

Temaer kan være:

  • oplevelsen af for stort pres.
  • tvivl om retning på karriere eller livet generelt.
  • oplevelsen af stor selvkritik
  • oplevelsen af dårlig selvværd
  • Stress

Ved bålet

Coachingen kan også foregå ved bålet. bålet har den fordel at det skaber tryghed. allerede tidligt i menneskets oplevelse af ild, har det skabt tryghed. tryghed idet rovdyr var bange for ild. Flammernes skær kan skabe et anderledes lys og et nyt perspektiv der kan låse ellers fastlåste situationer op.

Helt lavpraktisk viser undersøgelser at bålet kan være med til at skabe en ro når vi betragter flammerne. Udfra denne ro oplever mine kunder et mere ressourcefyldt udgangspunkt for at løse deres udfordringer.

Skriv hvis du har nogle spørgsmål om coaching i naturen.